MamboPL.com
 
Menu g┬│├│wne
AKTUALNO┬ŽCI
Start
To nas wyr├│┬┐nia!
O szkole
Dokumenty szko┬│y
Rada Rodzic├│w
Patron szko┬│y
-------------------
Wydarzenia
Nasza gazetka
-------------------
Kalendarz szko┬│y
Spotkania z rodzicami
Plan lekcji i dzwonki
Po godzinach
Podrêczniki
Sto┬│├│wka
-------------------
WOLONTARIAT
SPORT
CHÓR
------------------
Projekt edukacyjny
Zam├│wienia Publiczne
Linki
Podstawa programowa

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centalna Komisja Egzaminacyjna

Okrêgowa Komisja Egzaminacyjna

Serwis Biura Edukacji m. st. Warszawy

Kuratorium O┬Âwiaty w Warszawie

Platforma edukacyjna

Projekt

 

To nas wyr├│┬┐nia!

To nas wyr├│┬┐nia!


Od lat pracujemy na renom├¬ szko┬│y atrakcyjnej, otwartej na ucznia i potrzeby ┬Ârodowiska. Dzi├¬ki wsp├│lnej pracy odnosimy szereg sukces├│w, kt├│rymi warto si├¬ pochwali├Ž.


 • Certyfikat "Wars i Sawa"
  Znowu mo┬┐emy si├¬ pochwali├Ž. Ten dokument to znak rozpoznawczy dobrej szko┬│y, informuj┬▒cy o jej ponadstandardowej pracy. Certyfikat przyznaje Prezydent m. st. Warszawy szko┬│om wspieraj┬▒cym uczni├│w uzdolnionych w r├│┬┐nych dziedzinach. A my chcemy przekszta┬│ci├Ž te zdolno┬Âci w prawdziwe talenty.


 • Akcja "Drugie ┬┐ycie elektro┬Âmieci"
  Mieszka├▒cy Mokotowa od kilku lat wiedz┬▒, ┬┐e dbamy o ┬Ârodowisko. Jeste┬Âmy jedyn┬▒ szko┬│┬▒ w dzielnicy, kt├│ra organizuje cykliczne akcje zbi├│rki zu┬┐ytego sprz├¬tu elektrycznego i elektronicznego.
  A wszystko zacz├¬┬│o si├¬ od udzia┬│u w Og├│lnopolskim Konkursie "Drugie ┬┐ycie elektro┬Âmieci" (zdobyli┬Âmy w nim pierwsz┬▒ i drug┬▒ nagrod├¬!). Na ten projekt sk┬│ada┬│ si├¬ szereg zada├▒, kt├│rych podstawowym celem by┬│o budzenie wra┬┐liwo┬Âci ┬Ârodowiska na problem szkodliwych odpad├│w. Co robi├Ž ze zu┬┐ytym sprz├¬tem elektrycznym i elektronicznym, aby nie szkodzi┬│ przyrodzie i m├│g┬│ ┬┐y├Ž drugim - lepszym ┬┐yciem?
  Rozwi┬▒zaniem problemu by┬│a poprzedzona akcj┬▒ informacyjn┬▒ zbi├│rka zorganizowana przez uczni├│w na terenie szko┬│y. Okaza┬│a si├¬ wielkim sukcesem. Po niej nast┬▒pi┬│y kolejne, r├│wnie udane. Dzi┬ mo┬┐emy ┬Âmia┬│o powiedzie├Ž - zbi├│rka elektroodpad├│w jest ju┬┐ tradycj┬▒ Mokotowa, cieszy si├¬ nies┬│abn┬▒cym zainteresowaniem, a my wci┬▒┬┐ dbamy o to, aby towarzyszy┬│y jej r├│┬┐ne anga┬┐uj┬▒ce mokotowian atrakcje.


 • Edukacja prozdrowotna
  W zdrowym ciele, zdrowy duch - g³osi znane przys³owie. I my trzymamy siê tej maksymy. Co roku przygotowujemy sesjê prozdrowotn± i ekologiczn±, bêd±c± prób± wtajemniczenia w arkana sztuki zdrowego ¿ycia. Kluczem do tej wiedzy s± ju¿ tytu³y naszych projektów:

  • "Ekologia w domu - nasze rady na odpady"

  • "Ekologia na co dzie├▒, czyli ABC Zielonego Konsumenta"

  • "W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli sceny z ┬┐ycia ucznia"

  • "Woda niezwyk┬│a substancja, czyli bez wody nie ma ┬┐ycia"


 • Ch├│r "Amo Libertatem"
  Muzyka ┬│agodzi obyczaje. A my mamy swoj┬▒ muzyczn┬▒ chlub├¬ - trzyg┬│osowy ch├│r "Amo Libertatem" pod dyrygentur┬▒ p. Katarzyny Bonieckiej. To zesp├│┬│ znany w ca┬│ej dzielnicy, laureat wielu presti┬┐owych nagr├│d (r├│wnie┬┐ og├│lnopolskich), gwarancja jako┬Âci, klasy i dobrego smaku.


 • "Czwarta w┬│adza" - szkolne media
  Zainteresowani dziennikarstwem uczniowie naszego gimnazjum mog┬▒ realizowa├Ž si├¬ w pracy nad gazetk┬▒ szkoln┬▒ "Przystanek Dw├│jka" i w rozg┬│o┬Âni radiowej. Stawiamy na rzetelno┬Â├Ž, samodzielne my┬Âlenie i kreatywno┬Â├Ž.


 • Uczniowska inicjatywa

  • O ucieczk├¬ od szkolnej rutyny dnia codziennego dba Samorz┬▒d Uczniowski - pomys┬│odawca i organizator wielu imprez, dyskotek i akcji. Dzi├¬ki jego dzia┬│aniom w murach gimnazjum dzieje si├¬ naprawd├¬ wiele.

  • "Pomocna d┬│o├▒", czyli m┬│odzie┬┐owy wolontariat.


 • Szko┬│a po lekcjach
  Bogata oferta zaj├¬├Ž pozalekcyjnych te┬┐ jest nasz┬▒ mocn┬▒ stron┬▒. Uczniowie maj┬▒ szans├¬ rozwija├Ž swoje zainteresowania, doskonali├Ž umiej├¬tno┬Âci. Mog┬▒ korzysta├Ž z zaj├¬├Ž przedmiotowych i sportowych. Maj┬▒ te┬┐ do dyspozycji hal├¬ wspinaczkow┬▒ i si┬│owni├¬.


 • Dla Patrona
  Jeste┬Âmy dumni z imienia naszego gimnazjum i z my┬Âl┬▒ o nim proponujemy uczniom mokotowskich szk├│┬│ udzia┬│ w kolejnych edycjach dzielnicowego konkursu "Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari. Na stra┬┐y Wolno┬Âci i Honoru". To doskona┬│a okazja, by lepiej pozna├Ž bogat┬▒ histori├¬ polskiego or├¬┬┐a.


Certyfikaty

Certyfikat Szko┬│y Wspieraj┬▒cej Uzdolnionych

(1669kB)

Certyfikat "Varsavianistyczna Szko┬│a"

(1669kB)

Certyfikat Dru┬┐yny Szlachetnej Paczki

(1669kB)

Certyfikat Szko┬│y z Klas┬▒

(1669kB)

Kalendarz
Do ko├▒ca roku szkolnegoGimnazjum nr 2 im. Kawaler´┐Żw Orderu Wojennego Virtuti Militari
Warszawa - Mokot´┐Żw 2007